Kontakt

bezva s. r. o.

Nábrežie Ľ. Štúra 606/27, 028 01 Trstená

Firma je zapísaná:
Okr. súd BA 1, Číslo vložky: 141874/B

IČO: 52 732 878
DIČ:2121136919

Bankové Spojenie:
Slovenská sporiteľna, a.s. IBAN :SK66 0900 0000 0051 6647 4604

Tel. číslo:  

 +421 902 555 270 (iba hlas *sms nebudú doručené *) od 8:00 do 14:00 hod

 +421 902 334 261 (iba hlas *sms nebudú doručené *) od 8:00 do 14:00 hod

email: info@bezva.sk

Vašu objednávku si môžete vyzdvihnúť osobne na adrese: Trstená 02801

Chcete tovar reklamovať, alebo vrátiť?

Stiahnite a vyplňte náš formulár, ktorý nie je potrebné tlačiť, ale stačí nám ho zaslať v prílohe emailu na info@bezva.sk . Pre správne zobrazenie a možnosť uloženia vyplneného formulára si stiahnite najnovší Adobe Reader, ktorý nájdete zadarmo TU. Ak vám formulár nejde vyplniť alebo uložiť, tak ho vytlačte, vypíšte a zašlite spolu s tovarom. 
Tovar v pôvodnom stave je možné úplne vrátiť do 14dní od doručenia. Zásielky zasielajte DOPORUČENE, nie na dobierku. Do zásielky priložte originál faktúry alebo pokladničného dokladu.

Predávajúci podľa obchodných podmienok nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, akto vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.